Obiekty zrealizowane

S-8 Walichnowy - Wrocław

Kontakt: „Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Węzeł Walichnowy – do Węzeł Wrocław” budowa obiektu w technologii nawisu ES 5.5: ,ilość wbudowanego betonu: 13.222 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 2.580.000 kg -   zleceniodawca: Struktury Sp. z o.o. (www.grupopuentes.com).

S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław

S-69 Bielsko Biała - Żywiec

Kontakt: „Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała- Żywiec-Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice - Żywiec” Budowa obiektu ES-09: ilość wbudowanego betonu: 8.379 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 2.385.000 kg - zleceniodawca: konsorcjum Polimex Mostostal S.A/Dobrastav a.s.

S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec

Szwecja Slammertrop Stockholm

Kontrakt: „Budowa przejścia dla zwierząt Slammertrop Stockholm - Szwecja „ Budowa przejścia dla zwierząt, Ilość wbudowanego betonu 5.204 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej 695.000 kg, ilość deskowań 6.300 m2.

Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm

A-2 Stryków - Konotopa (Budimex)

Kontrakt: Projekt i budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67 – Kompleksowa realizacja 4 obiektów: WD-307, WD-308 WD-309 i WD-310. Budimex S.A.

A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex)

Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa

Kontakt: „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa na odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku” budowa obiektów: estakada wraz z murami oporowymi, przejście podziemne dla pieszym wraz z ścianami oporowymi, tunel wraz z murami oporowymi, ilość wbudowanego betonu: 11.894 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 1.371.834 kg - zleceniodawca: EUROVIA Polska S.A.

Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa

Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława

Kontakt: „Modernizacja linii kolejowej nr 9 na odcinku od km 184.800 do km 236.920 objętych obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie” budowa obiektów: C-8 (196.396km), B-3 (216.226km), C-12 (219.837km), P (220.050 km), C-13 (221.697km), C-15 (223.846 km), C-18 (232.240 km), ilość wbudowanego betonu: 10.168 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 1.867.000 kg - zleceniodawca: Budimex S.A.

Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława

S-7 Obwodnica Kielc

Kontakt: „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)” budowa obiektów: K-9, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13, T-14 i WD-14 ,ilość wbudowanego betonu: 17.799m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 2.774.363 kg - zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A.

S-7 Obwodnica Kielc S-7 Obwodnica Kielc

S-17 Obwodnica Lublina

Kontakt: Budowa drogi ekspresowej S-17, Zadanie nr 2: odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica” wraz z węzłem; Zadanie nr 2a: budowa drogi krajowej klasy GP, odcinek węzeł „Dąbrowica” - granica administracyjna miasta Lublina”, Budowa obiektu WD-01, MS-02 i WD-03: ,ilość wbudowanego betonu: 5.370 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 638.114 kg - zleceniodawca: Budimex S.A.

S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina