Rondo Starzyńskiego W-wa

Rondo Starzyńskiego w W-wie (montaż zbrojenia 1300 T + pale 700T); Mosty Łódź

Rondo Starzyńskiego W-wa Rondo Starzyńskiego W-wa Rondo Starzyńskiego W-wa Rondo Starzyńskiego W-wa