Obiekty zrealizowane

A-1 Czerniewice - Brzezie

Kontakt: „Budowa Autostrady A1 odcinek Czerniewice – Brzezie w km od 151.900 do km 186.366” budowa obiektów WD-150, PG151, PZ-151a, murów prefabrykowanych M1, M2 i M3, ilość wbudowanego betonu: 6.360 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 920.366 kg - zleceniodawca: SRB Polska Sp. z o.o.

A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie

A-4 Tarnów - Rzeszów

Kontakt: „Budowa Autostrady A4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do 537+550„ budowa obiektów WA-113, WA120-121, ilość wbudowanego betonu: 38.569m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 6.595.574 kg - zleceniodawca: SIAC Construction Ltd/ Hydrobudowa Polska S.A.

A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów

Gdańsk - Trasa Sucharskiego

Kontakt: „Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego zadanie II – Odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł ku Ujściu” budowa obiektów: WD-7 i WD-8, ilość wbudowanego betonu: 2.493 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 473.000 kg - zleceniodawca: Skanska S.A.

Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego

Warszawa – Most Północny

Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową oraz trasą tramwajową w Warszawie – wykonanie obiektu WD-46 wraz z murami oporowymi MO-44,45,46 -POL-AQUA S.A.

Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny

A1- Nowe Marzy - Toruń

Autostrada A1- Nowe Marzy - Toruń - wykonanie podpór, oraz zbrojenia ustroju nośnego estakady północnej. wykonanie elementów startowych ustroju nośnego mostu głównego przez Wisłę, wykonanie ¼ nawisu ustroju nośnego przez Wisłę obiektu MA-91;SKANSKA NDI

A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę

A-1 Nowe Marzy – Toruń

Autostrada A1 Nowe Marzy – Toruń. Kompleksowa realizacja 10 obiektów: WD-107, WD-108, WD-112, WD-113, PZ-113a, WD-114, PZ-115a, WA-119, WA-121 i WA-122.

A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń A-1 Nowe Marzy – Toruń

A-1 Wiadukt WA-458

Autostrada A1- Sośnica - Maciejów- wykonanie podpór obiektu WA-458 ; Doprastav S.A.

A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458 A-1 Wiadukt WA-458