Warszawa – Most Północny

Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową oraz trasą tramwajową w Warszawie – wykonanie obiektu WD-46 wraz z murami oporowymi MO-44,45,46 -POL-AQUA S.A.

Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny