S-7 Obwodnica Kielc

Kontakt: „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)” budowa obiektów: K-9, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13, T-14 i WD-14 ,ilość wbudowanego betonu: 17.799m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 2.774.363 kg - zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A.

S-7 Obwodnica Kielc S-7 Obwodnica Kielc