2012

A-2 Stryków - Konotopa (Budimex)

Kontrakt: Projekt i budowa autostrady A2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 449+100 do km 456+239,67 – Kompleksowa realizacja 4 obiektów: WD-307, WD-308 WD-309 i WD-310. Budimex S.A.

A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex)

Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa

Kontakt: „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa na odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku” budowa obiektów: estakada wraz z murami oporowymi, przejście podziemne dla pieszym wraz z ścianami oporowymi, tunel wraz z murami oporowymi, ilość wbudowanego betonu: 11.894 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 1.371.834 kg - zleceniodawca: EUROVIA Polska S.A.

Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa

Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława

Kontakt: „Modernizacja linii kolejowej nr 9 na odcinku od km 184.800 do km 236.920 objętych obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie” budowa obiektów: C-8 (196.396km), B-3 (216.226km), C-12 (219.837km), P (220.050 km), C-13 (221.697km), C-15 (223.846 km), C-18 (232.240 km), ilość wbudowanego betonu: 10.168 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 1.867.000 kg - zleceniodawca: Budimex S.A.

Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława

S-7 Obwodnica Kielc

Kontakt: „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)” budowa obiektów: K-9, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13, T-14 i WD-14 ,ilość wbudowanego betonu: 17.799m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 2.774.363 kg - zleceniodawca: Mostostal Warszawa S.A.

S-7 Obwodnica Kielc S-7 Obwodnica Kielc

S-17 Obwodnica Lublina

Kontakt: Budowa drogi ekspresowej S-17, Zadanie nr 2: odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica” wraz z węzłem; Zadanie nr 2a: budowa drogi krajowej klasy GP, odcinek węzeł „Dąbrowica” - granica administracyjna miasta Lublina”, Budowa obiektu WD-01, MS-02 i WD-03: ,ilość wbudowanego betonu: 5.370 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 638.114 kg - zleceniodawca: Budimex S.A.

S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina