S-69 Bielsko Biała - Żywiec

Kontakt: „Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała- Żywiec-Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice - Żywiec” Budowa obiektu ES-09: ilość wbudowanego betonu: 8.379 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 2.385.000 kg - zleceniodawca: konsorcjum Polimex Mostostal S.A/Dobrastav a.s.

S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec