Warszawa-S8 Powązkowska–Marki

Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul.Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska„ budowa obiektów 51t, 54t, 55t, 56t, 9t, 9ta, 4t, 5t i 6t, ilość wbudowanego betonu: 27.435 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 5.255.000 kg.

Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki Warszawa-S8 Powązkowska–Marki