Oferta

Przedsiębiorstwo wykonuje następujące prace ogólnobudowlane i inżynierskie:

  • budowa i remonty obiektów inżynierskich,
  • budowa obiektów kubaturowych
  • przygotowanie i montaż zbrojenia
  • niwelacja i zagospodarowanie terenu,
  • wykonywanie obiektów małej architektury,
  • wykopy oraz zasypki przy obiektach mostowych
  • roboty wykończeniowe przy obiektach mostowych

Posiadamy potencjał i kwalifikacje umożliwiające nam podjęcie każdego zlecenia związanego z żelbetową konstrukcją kubaturową bądź mostową. Jesteśmy otwarci i gotowi podjąć się realizacji kolejnych inwestycji w kraju i za granicą.

Certificate Polityka jakości Bisnode