S-8 Walichnowy - Wrocław

Kontakt: „Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Węzeł Walichnowy – do Węzeł Wrocław” budowa obiektu w technologii nawisu ES 5.5: ,ilość wbudowanego betonu: 13.222 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 2.580.000 kg -   zleceniodawca: Struktury Sp. z o.o. (www.grupopuentes.com).

S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław