A-1 Czerniewice - Brzezie

Kontakt: „Budowa Autostrady A1 odcinek Czerniewice – Brzezie w km od 151.900 do km 186.366” budowa obiektów WD-150, PG151, PZ-151a, murów prefabrykowanych M1, M2 i M3, ilość wbudowanego betonu: 6.360 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 920.366 kg - zleceniodawca: SRB Polska Sp. z o.o.

A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie