2011

A-1 Czerniewice - Brzezie

Kontakt: „Budowa Autostrady A1 odcinek Czerniewice – Brzezie w km od 151.900 do km 186.366” budowa obiektów WD-150, PG151, PZ-151a, murów prefabrykowanych M1, M2 i M3, ilość wbudowanego betonu: 6.360 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 920.366 kg - zleceniodawca: SRB Polska Sp. z o.o.

A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie

A-4 Tarnów - Rzeszów

Kontakt: „Budowa Autostrady A4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do 537+550„ budowa obiektów WA-113, WA120-121, ilość wbudowanego betonu: 38.569m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 6.595.574 kg - zleceniodawca: SIAC Construction Ltd/ Hydrobudowa Polska S.A.

A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów

Gdańsk - Trasa Sucharskiego

Kontakt: „Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego zadanie II – Odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł ku Ujściu” budowa obiektów: WD-7 i WD-8, ilość wbudowanego betonu: 2.493 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 473.000 kg - zleceniodawca: Skanska S.A.

Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego