Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława

Kontakt: „Modernizacja linii kolejowej nr 9 na odcinku od km 184.800 do km 236.920 objętych obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Iławie” budowa obiektów: C-8 (196.396km), B-3 (216.226km), C-12 (219.837km), P (220.050 km), C-13 (221.697km), C-15 (223.846 km), C-18 (232.240 km), ilość wbudowanego betonu: 10.168 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 1.867.000 kg - zleceniodawca: Budimex S.A.

Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława Linia kolejowa nr 9 LCŚ Iława