2013

S-8 Walichnowy - Wrocław

Kontakt: „Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku od Węzeł Walichnowy – do Węzeł Wrocław” budowa obiektu w technologii nawisu ES 5.5: ,ilość wbudowanego betonu: 13.222 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 2.580.000 kg -   zleceniodawca: Struktury Sp. z o.o. (www.grupopuentes.com).

S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław S-8 Walichnowy - Wrocław

S-69 Bielsko Biała - Żywiec

Kontakt: „Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała- Żywiec-Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice - Żywiec” Budowa obiektu ES-09: ilość wbudowanego betonu: 8.379 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 2.385.000 kg - zleceniodawca: konsorcjum Polimex Mostostal S.A/Dobrastav a.s.

S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec S-69 Bielsko Biała - Żywiec

Szwecja Slammertrop Stockholm

Kontrakt: „Budowa przejścia dla zwierząt Slammertrop Stockholm - Szwecja „ Budowa przejścia dla zwierząt, Ilość wbudowanego betonu 5.204 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej 695.000 kg, ilość deskowań 6.300 m2.

Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm Szwecja Slammertrop Stockholm