2010

Warszawa – Most Północny

Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską wraz z przeprawą mostową oraz trasą tramwajową w Warszawie – wykonanie obiektu WD-46 wraz z murami oporowymi MO-44,45,46 -POL-AQUA S.A.

Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny Warszawa – Most Północny

A1- Nowe Marzy - Toruń

Autostrada A1- Nowe Marzy - Toruń - wykonanie podpór, oraz zbrojenia ustroju nośnego estakady północnej. wykonanie elementów startowych ustroju nośnego mostu głównego przez Wisłę, wykonanie ¼ nawisu ustroju nośnego przez Wisłę obiektu MA-91;SKANSKA NDI

A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę A-1 Most przez Wisłę