A-4 Tarnów - Rzeszów

Kontakt: „Budowa Autostrady A4 Tarnów-Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia km 502+796,97 do 537+550„ budowa obiektów WA-113, WA120-121, ilość wbudowanego betonu: 38.569m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 6.595.574 kg - zleceniodawca: SIAC Construction Ltd/ Hydrobudowa Polska S.A.

A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów A-4 Tarnów - Rzeszów