Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa

Kontakt: „Budowa przedłużenia ul. Gen. Wł. Andersa na odc. od ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej w Białymstoku” budowa obiektów: estakada wraz z murami oporowymi, przejście podziemne dla pieszym wraz z ścianami oporowymi, tunel wraz z murami oporowymi, ilość wbudowanego betonu: 11.894 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 1.371.834 kg - zleceniodawca: EUROVIA Polska S.A.

Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa Białystok - ul.Gen.Wł. Andersa