G&M

G&M ble grunnlagt i 2001. Hovedaktiviteten til selskapet frem til 2005 var prefabrikkering og montering av armering for byggebransjen. Siden omdanning fra G & M sc til G & M Sp. z o.o. i 2006, driver selskapet hovedsaklig med omfattende armert betongarbeid i brokonstruksjoner.
I dag har G & M mer enn 500 erfarne teknikere og ingeniører, samt armerings- og tømrerlag. Vi driver med montering av armering, omfattende arbeid med armert betong, særlig broer, bygninger og tilleggsarbeid på broer, som f.eks. montering av kantstein, rekkverk, forankringer, trapper, underlag, ekspansjonsfuger, T-Wall støttemurer. Freyssisol, tilbakefylling rundt støtter.
Siden 2013 har vi samarbeidet vi med Skanska fra Sverige. Dette var firmaets første internasjonale prosjekt. I 2014 signerte vi en kontrakt med Bilfinger JV for bygging av FARRIS BRUA i Larvik. Senere har vi signert mer enn ti kontrakter i utlandet og begynte å samarbeide med andre utenlandske firmaer. Nå for tiden arbeider vi i Polen, Sverige, Norge, Island og begynner på et oppdrag Finland.
I november 2015 har vi med suksess implementert et ISO-system og sertifisert oss ihht. ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001.

Fullførte objekter

Sverige – Bygging av en vindpark

Utførelse av fundamenter for vindmøller – prosjekt: Fäbodliden Vindpark Sweden,...

Warsaw S8 Powązkowska - Marki

Kontrakt: «Fortsettelse av prosjektering og ombygging av S8-veien strekning...

Bygging av en bro over elven Wisłok i Rzeszów
Kontrakt: «Bygging av veien fra gaten ul. Załęska til gaten ul. Lubelska sammen med...
Sverige Tomteboda Stockholm

Kontrakt: «Bygging av en togviadukt Tomteboda Stockholm – Sverige» Bygging av en...

Pågående arbeid

Islandia – Hrolfsskalamelur

Bygging av et flerfamiliehus, Island – Hrolfsskalamelur.

...
Islandia – Power Plant Theystareykir

Bygging av et geotermisk kraftverk, mengde innebygd betong 7200m3, mengde innebygd stål 565....

Norge Farissbrua

Kontraktet: Genomförande av snickeri- och förstärkningsarbeten i bron EK2 Farrisbrua i Larvik...

S-5 Poznań - Wrocław

S-5 Poznań - Wrocław strekning Korzeńska (km 108+758 do 123+700)


G&M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest dotacja na kapitał obrotowy. Dofinansowanie projektu z UE: 377 638,23 zł.

www.mapadotacji.gov.pl