Gdańsk - Trasa Sucharskiego

Kontakt: „Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego zadanie II – Odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł ku Ujściu” budowa obiektów: WD-7 i WD-8, ilość wbudowanego betonu: 2.493 m3 ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 473.000 kg - zleceniodawca: Skanska S.A.

Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego Gdańsk - Trasa Sucharskiego