Rzeszów - most na rzece Wisłok

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok w Rzeszowie Budowa mostu Wantowego przez rzekę Wisłok, Ilość wbudowanego betonu 12.733 m3, ilość wbudowanej stali zbrojeniowej 1.709.483 kg.

Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok Rzeszów - most na rzece Wisłok