Tilbud

Bedriften utfører følgene typer bygge- og anleggsarbeid:

  • bygging og renovering av konstruksjoner
  • bygging av volumobjekter
  • forberedelse og montering av armering
  • nivellering og arrangering av terreng,
  • gateinventar,
  • gravearbeid og tilbakefylling ved bruer
  • finisharbeid ved bruer

Vår kapasitet og kompetanse gjør at vi kan utføre alle typer oppdrag relatert til bygninger eller bruer i armert betong. Vi kan gjerne foreta nye entreprenøroppgaver både i Polen og i andre land.

Certificate