Gdańsk - Sucharski rute

Kontrakt: «Forbindelse av offentlige veier: Sucharski rute oppgave II – strekning Knutepunkt Wosia Budzysza–knutepunkt ku Ujściu» bygging av bygninger: WD-7 og WD-8, mengde innbygd betong: 2.493 m3, mengde innbygd armeringsstål: 473.000 kg – oppdragsgiver: Skanska S.A.

Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute