2012

S-17 Obwodnica Lublina

Kontrakt: Bygging av motortrafikkvei S-17, Oppgave nr. 2: strekning „Bogucin” trafikkmaskin – „Dąbrownica” trafikkmaskin sammen med trafikkmaskinen; Oppgave nr. 2a: bygging av GP-klasse [hurtigtrafikkvei] riksvei, strekning „Dąbrownica” trafikkmaskin – Lublins administrativ bygrense, Bygging av anlegg WD-01, MS-02 og WD-03; mengde betong i konstruksjonen: 5.370 m3, mengde armeringsstål i konstruksjonen: 638.114 kg – oppdragsgiver: Budimex S.A.

S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina

S-7 Kielce knutepunkt

Kontrakt: «Utvidelse av S-7-veien og tilpasning til parametrer av firefelts vei, strekning Kielces ringvei, Kielce (DK73 knutepunkt Wiśniówka)–Chęciny (knutepunkt Chęciny)» bygging av bygninger: K-9, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13, T-14 og WD-14, mengde innbygd betong: 17.799 m3, mengde innbygd armeringsstål: 2.774.363 kg – oppdragsgiver: Mostostal Warszawa S.A.
S-7 Kielce knutepunkt S-7 Kielce knutepunkt

Modernisering av toglinje i Iława

Kontrakt: «Modernisering av toglinje nr. 9, strekning fra 184.800 km til 236.920 km som inngår i området administrert av Det lokale styringssenter med hovedkontor i Iława» bygging av bygninger: C-8 (196.396 km), B-3 (216.226 km), C-12 (219.837 km), P (220.050 km), C-13 (221.697 km), C-15 (223.846 km), C-18 (232.240 km), mengde innbygd betong: 10.168 m3, mengde innbygd armeringsstål: 1.867.000 kg – oppdragsgiver: Budimex S.A.

Modernisering av toglinje i Iława Modernisering av toglinje i Iława Modernisering av toglinje i Iława Modernisering av toglinje i Iława Modernisering av toglinje i Iława Modernisering av toglinje i Iława Modernisering av toglinje i Iława Modernisering av toglinje i Iława Modernisering av toglinje i Iława

Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate

Kontrakt: «Bygging av en forlengelse av gaten ul. Gen. Wł. Andersa, strekning fra gaten ul. Wasilkowska til gaten ul. Baranowicka i Białystok» bygging av: viadukt sammen med støttemurer, fotgjengerundergang sammen med støttevegger, tunnel sammen med støttemurer, mengde innbygd betong: 11.894 m3, mengde innbygd armeringsstål: 1.371.834 kg – oppdragsgiver: EUROVIA Polska S.A.

Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate BiałyBygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate

A2 - Stryków - Konotopa

Prosjekt og bygging av A2-motorvei Stryków – Konotopa, veistrekk fra km 449+100 til km 456+239,67 – hovedentreprenør av 4 objekter: WD-307, WD-308 WD-309 og WD-310. Budimex S.A.

A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex) A-2 Stryków - Konotopa (Budimex)