A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń

A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń – bygging av støttebein, armering av bærende konstruksjon av nord veiovergang. startelementer til bærende konstruksjon for hovedbru over Wisła, 1/4 av overheng på MA-91-objektet; SKANSKA NDI
A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A-1 A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń