S-17 Obwodnica Lublina

Kontrakt: Bygging av motortrafikkvei S-17, Oppgave nr. 2: strekning „Bogucin” trafikkmaskin – „Dąbrownica” trafikkmaskin sammen med trafikkmaskinen; Oppgave nr. 2a: bygging av GP-klasse [hurtigtrafikkvei] riksvei, strekning „Dąbrownica” trafikkmaskin – Lublins administrativ bygrense, Bygging av anlegg WD-01, MS-02 og WD-03; mengde betong i konstruksjonen: 5.370 m3, mengde armeringsstål i konstruksjonen: 638.114 kg – oppdragsgiver: Budimex S.A.

S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina S-17 Obwodnica Lublina