Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate

Kontrakt: «Bygging av en forlengelse av gaten ul. Gen. Wł. Andersa, strekning fra gaten ul. Wasilkowska til gaten ul. Baranowicka i Białystok» bygging av: viadukt sammen med støttemurer, fotgjengerundergang sammen med støttevegger, tunnel sammen med støttemurer, mengde innbygd betong: 11.894 m3, mengde innbygd armeringsstål: 1.371.834 kg – oppdragsgiver: EUROVIA Polska S.A.

Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate BiałyBygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate Bygging av forlengelse av Gen. Wł. Andersa gate