2011

Gdańsk - Sucharski rute

Kontrakt: «Forbindelse av offentlige veier: Sucharski rute oppgave II – strekning Knutepunkt Wosia Budzysza–knutepunkt ku Ujściu» bygging av bygninger: WD-7 og WD-8, mengde innbygd betong: 2.493 m3, mengde innbygd armeringsstål: 473.000 kg – oppdragsgiver: Skanska S.A.

Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute Gdańsk - Sucharski rute

A4 Tarnów-Rzeszów

Kontrakt: «Bygging av A4-motorveien Tarnów–Rzeszów, strekning fra knutepunkt Krzyż til knutepunkt Dębica Pustynia fra 502+796,97 km til 537+550 km» bygging av bygninger WA-113, WA120-121, mengde innbygd betong: 38.569 m3, mengde innbygd armeringsstål: 6.595.574 kg – oppdragsgiver: SIAC Construction Ltd/ Hydrobudowa Polska S.A.
A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów

A-1 Czerniewice - Brzezie

Kontrakt: «Bygging av A1-motorveien, strekning Czerniewice–Brzezie fra 151.900 km til 186.366 km» bygging av bygninger WD-150, PG151, PZ-151a, prefabrikerte murer M1, M2 og M3, mengde innbygd betong: 6.360 m3, mengde innbygd armeringsstål: 920.366 kg – oppdragsgiver: SRB Polska Sp. z o.o.

A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie