S-7 Kielce knutepunkt

Kontrakt: «Utvidelse av S-7-veien og tilpasning til parametrer av firefelts vei, strekning Kielces ringvei, Kielce (DK73 knutepunkt Wiśniówka)–Chęciny (knutepunkt Chęciny)» bygging av bygninger: K-9, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13, T-14 og WD-14, mengde innbygd betong: 17.799 m3, mengde innbygd armeringsstål: 2.774.363 kg – oppdragsgiver: Mostostal Warszawa S.A.
S-7 Kielce knutepunkt S-7 Kielce knutepunkt