2010

A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń

A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń – bygging av støttebein, armering av bærende konstruksjon av nord veiovergang. startelementer til bærende konstruksjon for hovedbru over Wisła, 1/4 av overheng på MA-91-objektet; SKANSKA NDI
A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A-1 A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń A1-motorvei - Nowe Marzy - Toruń

Mosty Północny i Warszawa

Bygging av Nord-bru vei fra kryss ved ul. Pułkowa til kryss ved ul. Modlińska, med brukonstruksjon og sporvei i Warszawa – bygging av WD-46-objektet med støttemurer MO-44,45,46 -POL-AQUA S.A.

Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa Mosty Północny i Warszawa