Offert

Företaget utför följande allmänna bygg- och anläggningsarbeten:

  • uppförande och renoveringar av anläggningsobjekt,
  • uppförande av anläggningar med stora volymer
  • framtagning och montage av armering
  • markavjämning och -exploatering,
  • utförande av små arkitektoniska anläggningar,
  • schaktarbeten och återfyllnader vid broanläggningar
  • färdigställande av arbeten vid broanläggningar

Vi har erforderlig potential och kompetens som gör att vi kan åta oss alla uppdrag som handlar om storskaliga konstruktioner eller broanläggningar av armerad betong. Vi är öppna för och beredda att åta oss utförande av nya projekt både inom landet och utomlands.

Certificate