Gdańsk - Sucharski vägg

Kontraktet: "Föreningspunkten av nationella vägar – Sucharski vägg, Uppgift II – sträckan: korsningen Wosia Budzysza – korsningen ku Ujściu, byggande av anläggningar: WD-7 och WD-8, volymen använd betong: 2.493 m3, mängd inbäddat armeringsstål: 473.000 kg - uppdragsgivare: Skanska SA

Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski GdańGdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski