Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan

Kontraktet: "Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan, sträckan från Wasilkowska gatan till Baranowicka gatan i Białystok"; byggande av anläggningar: vägbro med stödmurar, gångtunnel med stödmurar, tunnel med stödmurar, volymen använd betong: 11.894 m3, mängd inbäddat armeringsstål: 1.371.834 kg - uppdragsgivare: EUROVIA Poland SA

Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan BygginByggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan BygByggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan Byggandet av förlängning av Gen. Wł. Andersa gatan