Warsaw S8 Powązkowska - Marki

Kontraktet: "Fortsättning av projektering och återuppbyggnad av motortrafikled S8, sträckan: Powązkowska - Marki (Piłsudskiego gatan). Etappen II: sträckan Powązkowska korsningen – Modlińska korsningen"; byggande av anläggningar 51t, 54t, 55t, 56t, 9t, 9ta, 4t, 5t och 6t, volymen använd betong: 27.435 m3, mängden inbäddat armeringsstål: 5.255.000 kg - uppdragsgivare: Metrostav SA

Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki