2011

Gdańsk - Sucharski vägg

Kontraktet: "Föreningspunkten av nationella vägar – Sucharski vägg, Uppgift II – sträckan: korsningen Wosia Budzysza – korsningen ku Ujściu, byggande av anläggningar: WD-7 och WD-8, volymen använd betong: 2.493 m3, mängd inbäddat armeringsstål: 473.000 kg - uppdragsgivare: Skanska SA

Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski GdańGdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski Gdańsk - Föreningspunkten av nationella vägar - Sucharski

A4 Tarnów-Rzeszów

Kontraktet: "Byggandet av motorvägen A4 Tarnów-Rzeszów, sträckan: från korsningen Krzyż till korsningen Dębica Pustynia km 502+796,97 till km 537+550", byggande av anläggningar WA-113, WA120-121, volymen använd betong: 38.569m3, mängd inbäddat armeringsstål: 6.595.574kg - uppdragsgivare: SIAC Construction Ltd/Hydrobudowa Polska S.A.

A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów A4 Tarnów-Rzeszów

A-1 Czerniewice - Brzezie

Kontraktet: "Byggandet av motorvägen A1, sträckan: Czerniewice - Brzezie från km 151.900 till km 186.366", byggandet av anläggningar: WD-150, PG151, PZ-151a, prefabricerade väggar M1, M2 och M3, volymen använd betong: 6.360 m3, mängd inbäddat armeringsstål: 920.366 kg - uppdragsgivare: SRB Poland Sp. z o.o

A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie A-1 Czerniewice - Brzezie