2014-2015

Sverige – Bygge av vindkraftpark

Bygge av fundament för vindkraftverk – projekt: Fäbodliden Vindpark Sweden, mängden inbyggt armeringsstål 1000 ton, beställare Skanska

Sverige – Bygge av vindkraftpark Sverige – Bygge av vindkraftpark Sverige – Bygge av vindkraftpark

Warsaw S8 Powązkowska - Marki

Kontraktet: "Fortsättning av projektering och återuppbyggnad av motortrafikled S8, sträckan: Powązkowska - Marki (Piłsudskiego gatan). Etappen II: sträckan Powązkowska korsningen – Modlińska korsningen"; byggande av anläggningar 51t, 54t, 55t, 56t, 9t, 9ta, 4t, 5t och 6t, volymen använd betong: 27.435 m3, mängden inbäddat armeringsstål: 5.255.000 kg - uppdragsgivare: Metrostav SA

Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki Warsaw S8 Powązkowska - Marki

Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok

Kontraktet: "Byggandet av vägen från Załęska gatan till Lubelska gatan med byggandet av en bro över floden Wisłok i Rzeszów." Byggande av en snedkabelbro över floden Wisłok. Volymen använd betong 12.733 m3, mängden inbäddat armeringsstål 1.709.483 kg - uppdragsgivare: Bilfinger Infrastruktur S.A.

Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok Rzeszów - byggandet av en bro över floden Wisłok